PROGRAM PARTNERSKI DLA WYKONAWCÓW
Nr telefonu wykonawcy, który polecił program
Osoba polecająca otrzyma 150 pkt. GRATIS!!!
DEKLARACJA UCZESTNIKA PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW TORGGLER

DANE KONTAKTOWE

Imię
Nazwisko
Adres zameldowania lub firmowy ul. nr domu
nr mieszkania
miejscowość kod pocztowy
Czy adres do korespondencji inny niż powyższy
adres email
tel.komórkowy

DANE LOGOWANIA

Twój login (to twój adres email)
Ustal hasło logowania

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy wybrać opcję z właściwym wariantem uczestnictwa KONSUMENT FIRMA

ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Inne, jakie?

JAKICH MATERIAŁÓW, PRODUCENTÓW INNYCH NIŻ MARKA TORGGLER UŻYWA PAN/PANI W SWOJEJ PRACY

Inne, proszę podać marki:
Jestem zainteresowany udziałem w szkoleniu technicznym w siedzibie firmy Torggler.
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Programu Partnerskiego TORGGLER i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez TORGGLER Sp.z o.o. dla celów marketingowych, a także otrzymywanie informacji handlowej pocztą tradycyjną, elektroniczną i wiadomością SMS oraz udostępnianie danych innym podmiotom współpracującym przy obsłudze promocji, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych "Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926). Informuję, że powyższe oświadczenie jest dobrowolne. Na podstawie art. 25 i art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych składający je ma prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest TORGGLER Sp. z o.o., ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz.

Wyślij

Torggler Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6
95-100 Zgierz
tel.: +42 717-27-37
promocja@torggler.pl